کلیدواژه‌ها = سوزاندن
تعداد مقالات: 1
1. روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار

دوره 13، شماره 31، بهار 1390

مجتبی سمنانی رهبر؛ محمد حبیبی؛ محمود یزدانفر