دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

مجتبی سمنانی رهبر؛ محمد حبیبی؛ محمود یزدانفر


2. لجستیک ناتو بخش‌اوّل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

محمد اصغری


3. معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

حسن صراف جوشقانی؛ محمدرضا نجمی


4. مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

حسین غفاری توران