دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

مجتبی سمنانی رهبر؛ محمد حبیبی؛ محمود یزدانفر


2. لجستیک ناتو بخش‌اوّل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

محمد اصغری


3. معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

حسن صراف جوشقانی؛ محمدرضا نجمی


4. مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

حسین غفاری توران


5. بررسی عوامل موثر بر تاب آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره‌‌تأمین (مورد مطالعه: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

نسرین عیوض لو؛ محسن الوندی؛ مهدی نصراللهی


6. طراحی یک مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

سید مهدی حسینی؛ محمد مهدی پایدار


7. شناسایی و اولویت بندی راهکارهای رفع موانع اجرای لجستیک معکوس با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوآرا و واسپاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

مجتبی آقایی؛ سیدحلال الدین حسینی دهشیری


8. شناسایی و بررسی تاثیر مولفه های ریسک زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

میثم دعائی؛ کاظم فرزامیان


9. واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تامین؛ روند گذشته، چشم انداز آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

غلامرضا امینی خیابانی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض