سیاست مرور دائم در زنجیره عرضه با پارامترهای فازی

نویسنده

تهران میدان سپاه کوچه شهید قربانی پلاک 10 طبقه 3

چکیده

دنیای واقعی سرشار از عدم قطعیت است و نمی‌توان در مدل‌های سفارش‏دهی، پارامترهایی مانند تقاضا را به‌طور دقیق تعیین کرد؛ بنابراین استفاده از مقادیر قطعی و هم­چنین روش‌های آماری به‌دلیل نبود اطلاعات کافی معقول به نظر نمی‌رسد. در این مقاله راهکاری برای استفاده از اعداد فازی برای تصمیم‌گیری مرتبط با سیاست مرور دائم موجودی در زنجیره عرضه ارائه شده است. زنجیره عرضه شامل دو بنگاه A و B است که بنگاه A تقاضای فازی مشتری را پاسخ می‌دهد و بر اساس سیاست کنترل موجودی اتخاذ شده، کالای مورد نیاز خود را از بنگاه B تأمین می‌کند. بنگاه B نیز با توجه به سیاست کنترل موجودی مربوطه، کالای خود را از یک تأمین‌کننده با ظرفیت بی‌نهایت تهیه می‌کند. در هر دو بنگاه، محدودیت فضای انبار برای موقعیت موجودی و کمبود به‌ صورت پس‌افت در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین پارامتر فازی، تقاضای مشتری است که به بنگاه A داده می‌شود. تابع عضویت این پارامتر به‌صورت عدد فازی ذوزنقه‌ای است. در تابع هدف مسئله، تمرکز روی کنترل هزینه و ارضا کردن سطح خدمتی مشخص و از پیش تعیین شده برای هر دو بنگاه است. با توجه به شرایط فازی، مسئله با دو رویکرد متمرکز و غیرمتمرکز در زنجیره مدل شده و بعد از فازی زدایی، این دو رویکرد با مثال عددی مورد مقایسه قرار گرفته تا بر اساس جواب بهینه رویکرد برتر انتخاب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Continuous Review Policy with Fuzzy Parameters in Supply Chain

چکیده [English]

The real world is full of uncertainties and parameters such as demand cannot be determined exactly. In this case, using crisp (exact) values and statistical methods due to absence of sufficient information, seems unwise. So in this paper, an approach is presented for using fuzzy numbers in continues review policy related decision-making. In this supply chain, there are two enterprises, A and B that the A enterprise responds to fuzzy demand of customer. This enterprise orders its demand based on its inventory control policy to the B enterprise. Moreover, the B enterprise obtains its demand based on its inventory control policy from a supplier with an infinite capacity. Both of these enterprises have a warehouse with limited capacity for inventory position. Also storages in two enterprises are backorder.
The most important fuzzy parameter is the customer’s demand that is given to the A enterprise. Its membership function is fuzzy trapezoidal number. Focusing on cost control and satisfying a defined and predetermined service level for both enterprises have been done in the objective function of our problem. Considering fuzzy conditions of the problem, centralization and decentralization approaches in chain are developed and after defuzzification these approaches are compared a numerical example. Then this comparison is analyzed to choose the better approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-Echelon Supply Chains
  • Fuzzy Demand
  • Continuous Review Policy
  • Centralized Approach
  • Decentralized Approach

[1] نعمتی، محمد؛ "سیستم‌های کنترل موجودی فازی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 1386.

[2] Oshmita D., and Debjani C.; “A Fuzzy Random Continues Review Inventory System”, Int. J. Production Economics 132, 101-106, 2011.

[3] Xiaobin Wang; “Continuous Review Inventory Model with Variable Lead Time in a Fuzzy Random Environment”, Expert Systems with Applications 38, 11715-11721, 2011.

[4] Vijayan T., and Kumaran M.; “Fuzzy Economic Order Time Models with Random Demand”, International Jounal of Approximate Reasoning 50, 529-540, 2009.

[5] Kazemi N., Ehsani E., and Jaber M.Y.; “An Inventory Model with Backorders with Fuzzy Parameters and Decision Variables”, International Jounal of Approximate Reasoning 51, 946-972, 2010.

[6] Mahnam M., Yadollahpour M.R., Famil-Dardashti V., and Hejazi S.R.; “Supply Chain Modeling in Uncertain Environment with Bi-Objective Approach”, Computer & Industrial Engineering 56, 1535-1544, 2009.