نویسنده = محمدرضا حمیدی زاده
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل شایستگی برای استراتژی زنجیره تأمین

دوره 16، شماره 43، بهار 1393، صفحه 30-39

محمدرضا حمیدی زاده؛ امیرسالار محمدی؛ حمیدرضا طلایی