نویسنده = محمدجعفر تارخ
تعداد مقالات: 2
1. وب هوشمند: ابزاری برای تولید و انتشار دانش ضمنی زنجیره تأمین

دوره 14، شماره 37، پاییز 1391، صفحه 60-69

مریم عاشوری؛ محمدجعفر تارخ