نویسنده = علیرضا عیدی
تعداد مقالات: 3
1. مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط

دوره 17، شماره 49، پاییز 1394، صفحه 84-93

علیرضا عیدی؛ سیدهادی علوی


2. مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتم ها و کاربردها

دوره 14، شماره 38، زمستان 1391

علیرضا عیدی؛ لیلا جوازی


3. توسعه مدل مسیریابی وسائل نقلیه چندهدفه با پنجره‌های زمانی و چند تقاضایی

دوره 14، شماره 37، پاییز 1391، صفحه 38-43

علیرضا عیدی؛ سیدعلی قاسمی نژاد