نویسنده = سید محمد رضا داودی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک روش نوآورانه در ارزیابی و انتخاب تجهیزات شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان

دوره 20، شماره 60، تابستان 1397، صفحه 14-32

سید محمد رضا داودی؛ سمیه امامی