کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعاتی
تعداد مقالات: 2
1. الزامات طراحی سیستم پیش بینی در حوزه لجستیک

دوره 14، شماره 35، بهار 1391

احمد ایزدی یزدان آبادی؛ محمدرضا نوفرستی