کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 3
2. رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با متغیرهای فازی

دوره 16، شماره 44، تابستان 1393، صفحه 66-73

مهدی بشیری؛ مهتاب شرافتی؛ امیر فرشباف