نویسنده = عیسی نخعی
تعداد مقالات: 2
1. مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تأمین

دوره 17، شماره 47، بهار 1394، صفحه 70-83

علی عباسی رائی؛ همت مراد قلندری؛ عیسی نخعی کمال‌آبادی


2. کنترل موجودی و قیمت گذاری توأم کالاهای فسادپذیر در زنجیره تأمین دوسطحی

دوره 15، شماره 40، تابستان 1392، صفحه 56-66

فرید پیمان دوست؛ عیسی نخعی؛ رضا میهمی