کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین خون
تعداد مقالات: 3
1. مکانیابی و تخصیص چند‌هدفه در زنجیره تأمین خون مطالعه ‌موردی: استان مازندران

دوره 18، شماره 53، پاییز 1395، صفحه 56-68

پیمان قاسمی؛ مهدی ابراهیمی؛ میلاد نوروززاده؛ علی اصغر غیبی


2. طراحی مدل چندهدفه چند سطحی زنجیره تأمین خون در شرایط بحران

دوره 17، شماره 50، زمستان 1394، صفحه 82-95

محمد مهدی پایدار؛ میترا حبیبی