نویسنده = احمد بیطرف
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری

دوره 16، شماره 46، زمستان 1393، صفحه 62-69

احمد بیطرف؛ محمدرضا عباسی؛ ابراهیم مردانی کرمانی


2. بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی

دوره 13، شماره 33، پاییز 1390

حسن صراف جوشقانی؛ احمد بیطرف؛ هادی دمیرچی


3. ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم گیری در مورد کالاهای بلااستفاده

دوره 13، شماره 31، بهار 1390

احمد بیطرف؛ ابراهیم مردانی کرمانی