نویسنده = محمد مهدی پایدار
تعداد مقالات: 4
1. طراحی یک مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

سید مهدی حسینی؛ محمد مهدی پایدار


2. طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی

دوره 21، شماره 64، پاییز 1398، صفحه 74-84

سیدمهدی حسینی؛ محمد مهدی پایدار


3. خرید گروهی در بهداشت و درمان، (مطالعه موردی: داروخانه‌های شهر چالوس)

دوره 18، شماره 52، تابستان 1395، صفحه 67-75

عبدالستار صفائی؛ فرناز حیدرپور؛ محمد مهدی پایدار


4. طراحی مدل چندهدفه چند سطحی زنجیره تأمین خون در شرایط بحران

دوره 17، شماره 50، زمستان 1394، صفحه 82-95

محمد مهدی پایدار؛ میترا حبیبی