کلیدواژه‌ها = همکاری
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر زنجیره تأمین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان

دوره 21، شماره 62، بهار 1398، صفحه 57-72

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ علی نظری رستمی؛ سید جواد حسینی


2. شناسایی مؤلفه ها و شاخص های تعامل پذیری در زنجیره تأمین

دوره 16، شماره 43، بهار 1393، صفحه 16-29

محمود مرادی؛ محمدرحیم رمضانیان؛ فاطمه سلطانی