کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری چندمعیاره
مطالعه موردی انتخاب مراکز پخش یک شرکت لجستیکی طرف سوم

دوره 18، شماره 53، آذر 1395، صفحه 4-13

عبدالستار صفائی؛ احمد محمدپور لاریمی؛ قاسم افضلی حاجی دلا


مکان یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، مطالعه موردی:شهرتهران

دوره 17، شماره 48، شهریور 1394، صفحه 64-73

آرمین جبارزاده؛ فرزانه دربانیان؛ هانیه ظهورفاضلی؛ کامران سرمدی


مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی

دوره 13، شماره 32، شهریور 1390

رضا زنجیرانی فراهانی؛ نسرین عسگری