کلیدواژه‌ها = مهمات
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری

دوره 16، شماره 46، زمستان 1393، صفحه 62-69

احمد بیطرف؛ محمدرضا عباسی؛ ابراهیم مردانی کرمانی


2. بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی

دوره 13، شماره 33، پاییز 1390

حسن صراف جوشقانی؛ احمد بیطرف؛ هادی دمیرچی


3. معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات

دوره 13، شماره 32، تابستان 1390

حسن صراف جوشقانی؛ محمدرضا نجمی