نویسنده = حسن صراف جوشقانی
تعداد مقالات: 5
2. سنجش اثربخشی پژوهشی سازمان‌های لجستیکی

دوره 15، شماره 40، تابستان 1392، صفحه 40-55

حسن صراف جوشقانی؛ حمیدرضا قربانزاده کریمی


3. بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM)

دوره 14، شماره 36، تابستان 1391

حسن صراف جوشقانی؛ حسین غفاری توران


4. بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی

دوره 13، شماره 33، پاییز 1390

حسن صراف جوشقانی؛ احمد بیطرف؛ هادی دمیرچی


5. معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات

دوره 13، شماره 32، تابستان 1390

حسن صراف جوشقانی؛ محمدرضا نجمی