کلیدواژه‌ها = لجستیک معکوس
بهینه کاوی سیستم لجستیک معکوس در سازمان های نظامی

دوره 20، شماره 60، شهریور 1397، صفحه 60-69

محمدرضا عباسی؛ حسین غفاری توران؛ حسین قنبریان


ارائه مدلی جهت توزیع مجدد یک خودروی سبک سازمانی میان رده‌ها (مطالعه موردی: خودروی تویوتا در یکی از سازمان‌های نظامی)

دوره 18، شماره 52، شهریور 1395، صفحه 76-91

مسعود مصدق خواه؛ شهرام علی‌یاری؛ حسین غفاری توران؛ سعید قدمیان مقدم


ارائه مدل بهینه‌سازی استوار شبکه یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس در شرایط عدم قطعیت

دوره 17، شماره 47، خرداد 1394، صفحه 4-15

محمد مهدی پایدار؛ ابوالقاسم یوسفی بابادی؛ اشکان داودی


تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر لجستیک معکوس در شرکت ایران خودرو با متدلوژی ISM

دوره 15، شماره 39، خرداد 1392، صفحه 14-21

مهدی بخشی خواه؛ حسین یوسفی ثابت؛ حسن افشاری؛ علیرضا طیاریان


بازیابی‌ قطعات‌ مکانیکی‌ در صنعت‌ نظامی قسمت دوم روشهای‌ بازیابی‌ قطعات‌

دوره 3، شماره 7، خرداد 1380

محمد رضا زمانی‌؛ حسین‌ راژ؛ احمدرضا قربانی