دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1380 (81) 
1. مبانی سیاست از منظر قرآن و روایات

سید محسن علامه؛ محمد علی طریقت؛ علی میرچولی


4. منبع‌یابی‌کارکردهای‌لجستیک

محمد عبدالرزاق‌؛ ولی‌اله‌ احمدوند


6. بستر سیستمی‌ سماپل‌ برای‌ لجستیک‌

دکتر سیاوش‌ نصرت‌پناه‌؛ احمد غلامزاده‌؛ عباس طلایی‌