دوره و شماره: دوره 13، شماره 33، پاییز 1390 (52) 
2. برنامه‌ریزی پویا جهت انتخاب تأمین‌کننده و تعیین میزان سفارش

محمد مهدی مقری؛ میربهادر قلی آریانژاد؛ ابراهیم تیموری؛ حمیدرضا قاضی مقدم