دوره و شماره: دوره 19، شماره 55، بهار 1396 (772) 
2. شناسایی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در سامانه‌های آمادی

صفحه 18-31

علی لطفی؛ محمود غلامی؛ مصطفی لطفی جلال‌آبادی؛ اصغر سعادتیان اصل


3. بررسی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار در شرکت سایپا

صفحه 32-48

عبدالحمید صفایی قادیکلائی؛ مهرداد مدهوشی؛ احمد جمالیان