دوره و شماره: دوره 17، شماره 48، تابستان 1394 (432) 
2. تجزیه‌وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARGe با استفاده از تکنیک دیمتل1 در شرکت سایپا

صفحه 12-25

مصطفی قاضی‌زاده؛ فاطمه نوروززاده؛ حسین رئیسی قربان‏آبادی


5. مدل علتیابی مغایرت آماری خودروها و ماشین آلات در رده های لجستیکی

صفحه 52-63

حسینعلی حسن‌پور؛ مسعود مصدق‌خواه؛ محمدرحیم غلامی


6. مکان یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، مطالعه موردی:شهرتهران

صفحه 64-73

آرمین جبارزاده؛ فرزانه دربانیان؛ هانیه ظهورفاضلی؛ کامران سرمدی