تعداد مقالات: 285
278. ارائه مدل فرآیندی جهت سنجش بهره وری برون سپاری توزیع جیره استحقاقی کارکنان در سازمان های نظامی

دوره 14، شماره 38، زمستان 1391، صفحه 12-25

عیسی علیزاده خوش خصال؛ مسعود موحدی؛ شهرام علی یاری


283. مهندسی مجدد زنجیره تأمین: مروری بر مهم‌ترین روش‌ها و مدل‌های اخیر

دوره 14، شماره 38، زمستان 1391، صفحه 44-53

فرید سعیدی؛ رحیم قاسمیه


285. مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتم ها و کاربردها

دوره 14، شماره 38، زمستان 1391

علیرضا عیدی؛ لیلا جوازی