کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین سبز
تعداد مقالات: 6
3. ارائه الگوی استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت پتروشیمی پردیس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی

دوره 18، شماره 54، زمستان 1395، صفحه 65-78

علی مروتی شریف‌آبادی؛ حمید حنظل عیدانی؛ فاضل موسوی