نویسنده = محمدرضا اکبری
تعداد مقالات: 12
1. تجارت‌ الکترونیکی‌ ـ لجستیک‌ و انتظارات‌ مدیریتی‌ جدید

دوره 6، شماره 20، تابستان 1383

مهدی‌ محمدی؛ محمدرضا اکبری


3. مروری‌ بر مفاهیم‌ لجستیک‌ بازاریابی‌

دوره 3، شماره 10، زمستان 1380

حمید علیخانی؛ وحید ناصحی‌فر


4. منبع‌یابی‌کارکردهای‌لجستیک

دوره 3، شماره 9، پاییز 1380

محمد عبدالرزاق‌؛ ولی‌اله‌ احمدوند


5. بستر سیستمی‌ سماپل‌ برای‌ لجستیک‌

دوره 3، شماره 9، پاییز 1380

دکتر سیاوش‌ نصرت‌پناه‌؛ احمد غلامزاده‌؛ عباس طلایی‌


7. بازیابی‌ قطعات‌ مکانیکی‌ در صنعت‌ نظامی قسمت دوم روشهای‌ بازیابی‌ قطعات‌

دوره 3، شماره 7، بهار 1380

محمد رضا زمانی‌؛ حسین‌ راژ؛ احمدرضا قربانی


9. بررسی‌ رشته‌های‌ علوم‌ لجستیک‌ در جهان‌ (قمست سوم)

دوره 2، شماره 3، بهار 1379

مسعود مصدق‌خواه؛ سیّد محمّدرضا امام‌


10. بررسی رشته های علوم لجستیک در جهان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1378

مسعود مصدق‌خواه؛ سیّد محمّدرضا امام‌


11. (سیستم‌ مدیریت‌ اطلاعات‌ پایه‌ لجستیک‌)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1378

محمدرضا دودمان‌؛ مجید کافی


12. بررسی‌ رشته‌های‌ علوم‌ لجستیک‌ در جهان‌ (1)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1378

سیّد محمّدرضا کلانتریان؛ مسعود مصدق خواه