کلیدواژه‌ها = لجستیک
تعداد مقالات: 19
1. شبکه های تولید و زنجیره های تأمین: دیدگاه راهبردی عملیات

دوره 20، شماره 59، بهار 1397، صفحه 54-68

علی ناظری؛ ستاره میلادی راد


4. زمان‌بندی بارکش‌ها در یک سیستم فرابارانداز با چندین درب ورودی و خروجی

دوره 16، شماره 45، پاییز 1393، صفحه 50-57

ابراهیم رضایی نیک؛ مهرداد یزدان‌پناه؛ محمدتقی اسعدی؛ زهرا محمودی یکتا


5. مدیریت زنجیره تأمین با به‌کارگیری فناوری نوین اینترنتی از اشیاء مبتنی بر ابر اطلاعات

دوره 15، شماره 42، زمستان 1392، صفحه 26-41

محمد قیصری؛ امیرهوشنگ تاج فر؛ داود وحدت؛ ساره حسینی


6. سنجش اثربخشی پژوهشی سازمان‌های لجستیکی

دوره 15، شماره 40، تابستان 1392، صفحه 40-55

حسن صراف جوشقانی؛ حمیدرضا قربانزاده کریمی


7. بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM)

دوره 14، شماره 36، تابستان 1391

حسن صراف جوشقانی؛ حسین غفاری توران


9. الزامات طراحی سیستم پیش بینی در حوزه لجستیک

دوره 14، شماره 35، بهار 1391

احمد ایزدی یزدان آبادی؛ محمدرضا نوفرستی


14. پدیداری جامع دارایی ها

دوره 7، 24,25، پاییز 1384، صفحه 24-35

حسین غفاری توران


18. درآمدی بر شناخت لجستیک

دوره 6، شماره 21، پاییز 1383، صفحه 54-64