کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین
بررسی تأثیر پیاده‌سازی بلاک چین در زنجیره تأمین محصولات لبنی در کشور ایران

دوره 26، شماره 82، اردیبهشت 1403، صفحه 95-102

محمد نصیری گله؛ شقایق صحرایی


ادغام پایداری و قابلیت اطمینان در زنجیره تأمین: مرور سیستماتیک ادبیات

دوره 25، شماره 79، تیر 1402، صفحه 123-151

سجاد امیریان؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد


گلوگاه‌های کارکردی زنجیره تأمین دوسطحی عمده‌فروش- خرده‌فروش در کانال توزیع مواد غذایی

دوره 24، شماره 76، بهمن 1401، صفحه 75-87

فاطمه دوکوهکی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ کاظم عسکری فر


طراحی الگوی چابکی زنجیره تأمین صنایع معدنی کشور

دوره 24، شماره 75، آذر 1401، صفحه 35-59

سعید مهدوی،؛ غلامحسن شیردل؛ رضا رادفر،؛ محمود مدیری


طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین بوم گردی

دوره 21، شماره 64، آبان 1398، صفحه 74-84

سیدمهدی حسینی؛ محمد مهدی پایدار


مروری بر زنجیره تأمین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان

دوره 21، شماره 62، خرداد 1398، صفحه 57-72

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ علی نظری رستمی؛ سید جواد حسینی


بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنایع فولادی با استفاده از دیمتل خاکستری

دوره 20، شماره 59، خرداد 1397، صفحه 29-39

حمزه امین طهماسبی؛ امید امیدواری؛ محبوبه واحدی بجارکناری؛ سارا رضوی زاده


مطالعه ارتباط بین تاب آوری در زنجیره تأمین و رقابت پذیری کشورها به وسیله تحلیل همبستگی کانونی

دوره 20، شماره 59، خرداد 1397، صفحه 40-53

منصور مؤمنی؛ مهدی عصاری؛ روح اله سهرابی؛ نرگس قنبری


مطالعه موردی انتخاب مراکز پخش یک شرکت لجستیکی طرف سوم

دوره 18، شماره 53، آذر 1395، صفحه 4-13

عبدالستار صفائی؛ احمد محمدپور لاریمی؛ قاسم افضلی حاجی دلا