نویسنده = محمدرضا دودمان
تعداد مقالات: 47
5. نقش‌ لجستیک‌ در گسترش‌ جنگ‌

دوره 5، شماره 18، زمستان 1382

کارشناسان فصلنامه


6. مدیریت‌ بهره‌برداری‌ از تایر

دوره 5، شماره 18، زمستان 1382

سیدمحمدمهدی کلانتریان


10. سیستم‌ مدیریت‌ لجستیک‌ یکپارچه‌؛ ساختار و مطالعه‌ موردی‌

دوره 5، شماره 18، زمستان 1382

محمد امیرخانی‌فراهانی


11. روش‌ طراحی‌ و تحلیل‌ چند شی‌گرایی‌ سیستم‌ها و کاربرد آن‌ در سیستم‌ لجستیک‌

دوره 4، شماره 12، تابستان 1381

فتحی بهروز؛ عباس طلایی؛ رضا حسین‌بیگی‌


12. بهبود الگوی مصرف

دوره 4، شماره 12، تابستان 1381

احمد ایزدی یزدان آبادی


13. مروری‌ بر مفاهیم‌ لجستیک‌ بازاریابی‌

دوره 3، شماره 10، زمستان 1380

حمید علیخانی؛ وحید ناصحی‌فر


18. پارادایم‌ها در لجستیک‌

دوره 3، شماره 9، پاییز 1380

محمود دودانگه


19. منبع‌یابی‌کارکردهای‌لجستیک

دوره 3، شماره 9، پاییز 1380

محمد عبدالرزاق‌؛ ولی‌اله‌ احمدوند


20. بستر سیستمی‌ سماپل‌ برای‌ لجستیک‌

دوره 3، شماره 9، پاییز 1380

دکتر سیاوش‌ نصرت‌پناه‌؛ احمد غلامزاده‌؛ عباس طلایی‌


23. بازیابی‌ قطعات‌ مکانیکی‌ در صنعت‌ نظامی قسمت دوم روشهای‌ بازیابی‌ قطعات‌

دوره 3، شماره 7، بهار 1380

محمد رضا زمانی‌؛ حسین‌ راژ؛ احمدرضا قربانی